Naziv operacije:
Kolektivna ekološka blagovna znamka Eko Prlekija
Akronim operacije:
»Eko Prlekija«

Namen operacije:
V projektu smo izdelali in promovirali ekološko kmetijstvo in predelavo ekoloških izdelkov skozi novo blagovno znamko EKOIST. Blagovna znamka služi kot orodje za skupni nastop na trgu večih ekoloških proizvajalcev in kmetovalcev z območja LAS Ormož. To ima za posledico večjo prepoznavnost na trgu ter posledično večjo prodajo ekoloških izdelkov v javne zavode, trgovska podjetja ter individualnim kupcem.
V okviru projekta smo izvedli tudi dve delavnici ter razvili nov ekološki izdelek EKO ARONIJIN SOK.

Glavne aktivnosti operacije:

1.    Izdelava ekološke kolektivne blagovne znamke:
Dne 11.6.2021 smo pozvali ponudnike da nam pošljejo ponudbo za izdelavo blagovne znamke. Izbrali smo izvajalca - Medijski guruji d.o.o.
Izvajalec je izvedel naslednje aktivnosti:
• Analiza tržnega okolja
• Izbira imena blagovne znamke
• Zasnova blagovne znamke
• Vizualna identiteta blagovne znamke
• Celostna grafična podoba
• Lansiranje blagovne znamke
• Predloge za promocijski material - 5 različic
• Oblikovanje etiket in embalaže za 10 izdelkov

2.    Koordinacija in vodenje projekta
Pri delovnem sklopu 2 smo zajeli stroške dela in aktivnosti, ki so bile potrebne, da je izvajalec lahko kvalitetno opravil naročeno delo, kot tudi kontrola kvalitete in opravljenega dela.

3.    Izvedba delavnic
Dne 27.9.2021 smo v Središču ob Dravi izvedli delavnico za kmečke žene, ki se je udeležilo 13 žena.
Dne 24.9.2021 smo izvedli delavnico za brezposelne in iskalce zaposlitve, ki se je udeležilo 15 udeležencev.
Na OŠ Stanka Vraza in domu upokojencev smo 28.9.2021 organizirali degustacijo ekoloških izdelkov, ki se je skupaj udeležilo 42 udeležencev.

4.    : Razvoj novega izdelka
Ker ima kar naših kmetov veliko aronije, smo se odločili razviti novih izdelek: 100% EKO aronijin sok. Od kmetij smo odkupili surovino, organizirali predelavo in skladiščenje ter testno na trg lansirali novi izdelek. Prodaja novega izdelka predstavlja velik izziv za podjetje, saj je zaradi velikega pridelka aronije konkurenca na trgu zelo visoka. Prav novi izdelek 100% EKO aronijin sok pa razkriva pravo poslanstvo nove blagovne znamke, ki je odkup viška surovine od naših partnerjev ter prodaja te surovine po višji dodani vrednosti.

5.    : Analiza ponudbe partnerskih kmetij in ocena konkurenčnosti glede na uveljavljene ponudnike ekoloških živil
V tej aktivnosti smo naredili analizo naših partnerskih kmetij ter na podlagi analize naredili strategijo prodaje in promocije EKO izdelkov pod blagovno znamko EKOIST. V veliko pomoč pri izdelavi strategije nam je bila tudi ocena ponudbe EKO izdelkov na trgu, da smo lažje pozicionirali ciljne skupine za naše izdelke.

Učinki in rezultati operacije

V času trajanja operacije smo izvedli naslednje aktivnosti:

•    PDF predlogi promocijskega materiala - 5 kom
•    Oblikovanje različnih etiket in embalaže - 10 kom
•    Število predstavitev in degustacij: 2 (OS Stanka Vraza in dom upokojencev)
•    Izdelava delavnice za kmečke žene
•    Izdelava delavnice za brezposelne in iskalce zaposlitve
•    Razvoj novega novega EKO izdelka
•    Analiza ponudbe partnerskih kmetij in ocena konkurečnosti
•    Izdelana celostna grafična podoba
•    Prodaja ekoloških izdelkov: minimalno 100.000 EUR
•    Večja prepoznavnost podjetja

Način financiranja:
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Skupna vrednost projekta:
Skupna vrednost z DDV: 56.910,00 EUR

Obdobje izvajanja:
Operacije smo pričeli izvajati 1.9.2020 in smo jo zaključili 30.9.2021, torej se je operacija izvajala 13 mesecev.

Povezave na spletne strani:
EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si in LAS: http://www.las-ue-ormoz.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.