KRATKA VERIGA EKOPRLEKIJA

Cilj projekta
Vzpostaviti nove kratke dobavne verige in lokalne trge, inovativne pristope na teh področjih PRLEKIJE ter projekte promocijskih dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezani z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov.
Opis projekta
Namen projekta je sodelovanje med različnimi akterji s področja kmetijstva in razvoja podeželja pri izvajanju projektov s področja kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov, ki bodo prispevali k doseganju ciljev razvoja podeželja.
Podpora je namenjena izvedbi projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov s ciljem vzpostavitve lokalnega trga ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti. do tem prilagajanje razmeram na trgu.
Projekt povezuje 13 ekoloških kmetij s območja SV Slovenije.

Spletna stran Evropske komisije