Kaj je ekološko kmetovanje

Ekološko kmetovanje je način kmetovanja, ki upošteva ravnovesje v sistemu tla-rastline-živali-človek in zagotavlja sklenjeno kroženje hranil in pretok energije v njem. Je oblika sonaravnega gospodarjenja s kulturno krajino in naravnimi viri.

Cilji ekološkega kmetovanja

  • ohranjanje rodovitnosti tal
  • živalim ustrezna reja in krmljenje
  • pridelava zdravih živil
  • zaščita naravnih življenjskih virov (tla-voda-zrak)
  • čim manjša obremenitev okolja
  • aktivno varovanje okolja in biološke raznovrstnosti
  • gospodarna uporaba energije in surovin
  • zagotovitev delovnih mest v kmetijstvu

Kaj pomeni EKO, BIO in ORGANIC?


Vsi trije izrazi pomenijo enako in se uporabljajo za označevanje ekoloških živil. Vsaka država se odloči kateri izraz bo uporabljala. Npr.: Nemčija in Avstrija,… uporabljajo oznak BIO, v Veliki Britaniji – ORGANIC, v Sloveniji pa smo se odločili za uporabo oznake EKOloški. Vsi ekološki kmetovalci in tudi predelovalci v Evropski uniji, pa morajo slediti enakim predpisom, ki so urejeni z krovnimi evropskimi uredbami in državnimi predpisi.

Kako vemo, da je EKO res EKO?

Vsi ekološki kmetovalci se morajo prijaviti v ekološko kontrolo v eni od štirih kontrolnih organizacij, ki delujejo na področju RS. Kontrolna organizacija opravi redno kontrolo enkrat letno na lokaciji kmetijskega gospodarstva ali njihovi dislocirani enoti, lahko pa sledijo še dodatne, ponovne, naključne kontrole. Kontrolna organizacija, se po opravljenem kontrolnem pregledu, in certificiranju, odloči o izdaji ekološkega certifikata.

Kot potrošniki ekoloških živil, lahko sami preverjate istovetnost in resničnost oznak in trditev. Že sam ekološki kmetovalec mora na zahtevo pokazati svoj certifikat, na katerem so zapisana vsa živila, ki jih je pridelal ali predelal na ekološki način. Pristnost certifikatov, lahko tudi sami poiščete v bazi ekoloških certifikatov, na spletnih straneh MKGP. Sledljivost je zagotovljena tudi z zapisom šifre kontrolne organizacije na proizvodih z deklaracijo. OB evropskim znakom »ekološki«, je obvezno zapisati šifro kontrolne organizacije in poreklo izdelka. Če želite, lahko kontaktirate KO in povprašate o resničnosti podatkov.

Pod črto – vsi ekološki kmetovalci so pod strogim nadzorom kontrolnih organizacij in tudi drugih, splošnih inšpekcijskih služb. Če se ugotovijo kakršnekoli nepravilnosti, so posledice za kmetije občutne.

Ali ekološko kmetovanje pomeni povratek v preteklost?

Ekološko kmetijstvo izhaja iz razumevanja naravnih procesov in kroženja snovi v naravi. S tem se vrača k izhodiščem kmetovanja, kjer so naši predniki upoštevali naravne zakonitosti, da so pridelali čim več. Sodobno ekološko kmetovanje kombinira stoletne izkušnje z novimi izsledki in uporabo novih tehnologij. Ekološko kmetovanje lahko teče tudi na velikih površinah z uporabo sodobnih strojev, ki so prilagojeni postopkom ekološkega kmetovanja.

Ali je tradicionalno kmetovanje tudi ekološko?


Tradicionalno kmetovanje z upoštevanjem kroženja snovi na kmetiji, kolobarjenjem, brez uporabe mineralnih gnojil in pesticidov izhaja iz poznavanja narave kulturnih rastlin in živali. Ima mnoge poteze ekološkega kmetijstva, vendar ga ne moremo istovetiti z ekološkim ali biološkim kmetovanjem. To vsebuje pomembno komponento nadzora izvajanja dejavnosti. Tako je ekološko kmetovanje priznano kot shema zagotavljanja posebne kakovosti pridelkov in izdelkov. Kar potrjuje z ustreznimi predpisanimi oznakami.

Slovenija podpira ekološko kmetovanje!

V okviru 2. osi Programa razvoja podeželja so predvideni različni ukrepi za spodbujanje sonaravne rabe kmetijskega prostora – Kmetijski okoljski program (KOP), kjer je možno pridobiti plačila tudi za ekološko kmetovanje. Pomen ekološkega kmetijstva za Slovenijo poudarja Akcijski načrt razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji (ANEK). V nastajajoči strategiji slovenskega kmetijstva ima ekološko kmetijstvo pomembno mesto.
Vir: www.kgzs.si


Vas zanima še kaj več?

Pokličite nas na telefonsko številko:

  051 227 015

Ali nam pišite na elektronski naslov:

  info@ekoprlekija.si

Eko Prlekija d.o.o., so.p. skupnost za razvoj ekološkega kmetijstva


NASLOV:

Mali Brebrovnik 58
2259 Ivanjkovci
051 227 015 

KONTAKT:
Tel: 051 227 015
E-mail: info@ekoprlekija.si  


STOPITE V KONTAKT Z NAMI: